VI BRÆNDER FOR AT OPTIMERE SOCIALOMRÅDET

Vi mennesker elsker at være der, hvor den gode historie opstår. Det er der, hvor vi mærker vi gør en forskel, hvor børn og unge klart mærker vores velmente nærvær, fornemmelsen af ægte omsorg der straks ses, når ATA tiden bliver brugt i øjenhøjde.  

Vi kan tilbyde et helt nyt, værdiskabende fokus på en endnu bedre dagligdag, for jer der arbejder med anbringelse af børn og unge og dermed give dem endnu bedre forudsætninger for trygge og fremtidssikre rammer.

MIN TILGANG SE LØSNINGER

VI BRÆNDER
FOR AT OPTIMERE
SOCIALOMRÅDET

Vi mennesker elsker at være der, hvor den gode historie opstår. Det er der, hvor vi mærker vi gør en forskel, hvor børn og unge klart mærker vores velmente nærvær, fornemmelsen af ægte omsorg der straks ses, når ATA tiden bliver brugt i øjenhøjde.  

Vi kan tilbyde et helt nyt, værdiskabende fokus på en endnu bedre dagligdag, for jer der arbejder med anbringelse af børn og unge og dermed give dem endnu bedre forudsætninger for trygge og fremtidssikre rammer.

MIN TILGANG SE LØSNINGER

HAR DU:

personale- og økonomi ansvar?

Dine medarbejdere aflastes, til gavn for trivsel, engagement og faglighed. Glade og tilfredse medarbejdere er enhver virksomheds største aktiv. Hvalsø Consulting giver ingen ubehagelige økonomiske overraskelser. Vi samler kun på tilfredse kunder, og vores kontraktmodel bliver ingen bundet af.

praktisk kontakt til borgerEN?

I en ofte udfordret dagligdag, understøtter vi dine ansvarsområder i praksis – også efter Kl. 16.00. Den seneste dokumentation vil altid være til rådighed, og da du vil opleve konstant at være rettidigt opdateret, kan du bruge din værdifulde tid endnu mere konstruktivt. Vi afrapporterer til dig 1 gang om måneden, minimum.

HAR DU:

personale- og
økonomi ansvar?

Dine medarbejdere aflastes, til gavn for trivsel, engagement og faglighed. Glade og tilfredse medarbejdere er enhver virksomheds største aktiv. Hvalsø Consulting giver ingen ubehagelige økonomiske overraskelser. Vi samler kun på tilfredse kunder, og vores kontraktmodel bliver ingen bundet af.

praktisk kontakt
til borgerEN?

I en ofte udfordret dagligdag, understøtter vi dine ansvarsområder i praksis – også efter Kl. 16.00. Den seneste dokumentation vil altid være til rådighed, og da du vil opleve konstant at være rettidigt opdateret, kan du bruge din værdifulde tid endnu mere konstruktivt. Vi afrapporterer til dig 1 gang om måneden, minimum.

HVALSØ CONSULTING

LÆR OS AT KENDE

HVALSØ CONSULTING

LÆR OS AT KENDE

Når vores passion skaber glæde hos børn og unge bliver det bare ikke større.

Mit navn er Søren Thimes Hvalsø, ejer af Hvalsø Consulting. Vi er et nyt tilbud på det sociale område og henvender os primært til de afdelinger i kommunerne, som varetager anbringelse af børn og unge.

Jeg har mere end 20 års praktisk erfaring i samarbejdet med og omkring anbragte børn og unge. Min karriere indenfor døgninstitutionsområdet er foreløbig kulmineret med, at jeg de sidste 3 1/2 år har været ansat som forstander ved en døgninstitution for børn og unge, med bl.a. forskelllige komplekse diagnoser.

Når vores passion skaber glæde hos børn og unge bliver det bare ikke større.

Mit navn er Søren Thimes Hvalsø, ejer af Hvalsø Consulting. Vi er et nyt tilbud på det sociale område og henvender os primært til de afdelinger i kommunerne, som varetager anbringelse af børn og unge.

Jeg har mere end 20 års praktisk erfaring i samarbejdet med og omkring anbragte børn og unge. Min karriere indenfor døgninstitutionsområdet er foreløbig kulmineret med, at jeg de sidste 3 1/2 år har været ansat som forstander ved en døgninstitution for børn og unge, med bl.a. forskelllige komplekse diagnoser.

CITAT

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd”

K.E. Løgstrup

CITAT

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd”

K.E. Løgstrup

UDFORDRINGER

Kommunerne oplever særligt udfordringer i arbejdet med psykisk sårbare børn og unge, børn med autisme eller ADHD, skoleelever med højt fravær og unge med komplekse problemstillinger. Det viser en undersøgelse, som VIVE har gennemført for Socialstyrelsen hos 85 danske kommuner i januar 2019.

Det fremgår af analysen, at det i høj grad er de samme udfordringer, der går igen på tværs af kommunerne, og det ser ikke ud til at spille nogen særlig stor rolle, at kommunerne har forskellige rammebetingelser. Hos Hvalsø Consulting kender vi til udfordringerne gennem 20 års praktisk erfaring. Vi ved at de mange mangelfulde resultater med børn og unge, afspejler billedet af stadig mere pressede behandlere, der er presset på tid og dårlig økonomi med nedskæringer på området.

UDFORDRINGER

Kommunerne oplever særligt udfordringer i arbejdet med psykisk sårbare børn og unge, børn med autisme eller ADHD, skoleelever med højt fravær og unge med komplekse problemstillinger. Det viser en undersøgelse, som VIVE har gennemført for Socialstyrelsen hos 85 danske kommuner i januar 2019.

Det fremgår af analysen, at det i høj grad er de samme udfordringer, der går igen på tværs af kommunerne, og det ser ikke ud til at spille nogen særlig stor rolle, at kommunerne har forskellige rammebetingelser. Hos Hvalsø Consulting kender vi til udfordringerne gennem 20 års praktisk erfaring. Vi ved at de mange mangelfulde resultater med børn og unge, afspejler billedet af stadig mere pressede behandlere, der er presset på tid og dårlig økonomi med nedskæringer på området.

SÅDAN ARBEJDER VI

Hos Hvalsø Consulting ved vi, hvordan den negative udvikling vendes. Vores ufravigelige krav og ambition til os selv, handler om at børn og unge skal have det bedre. Vi laver herefter regnestykket bagvendt og kigger så på, hvordan vejen dertil lykkedes som planlagt inden opstart!

Her er der ingen lette løsninger, men virkeligheden skal først og fremmest og hurtigst muligt forventningsafstemmes korrekt. Med større overblik og præcis fokusering skabes overblikket og frem for alt plads til den afgørende ATA tid. 

FÅ OS PÅ BESØG

SÅDAN ARBEJDER VI

Hos Hvalsø Consulting ved vi, hvordan den negative udvikling vendes. Vores ufravigelige krav og ambition til os selv, handler om at børn og unge skal have det bedre. Vi laver herefter regnestykket bagvendt og kigger så på, hvordan vejen dertil lykkedes som planlagt inden opstart!

Her er der ingen lette løsninger, men virkeligheden skal først og fremmest og hurtigst muligt forventningsafstemmes korrekt. Med større overblik og præcis fokusering skabes overblikket og frem for alt plads til den afgørende ATA tid. 

FÅ OS PÅ BESØG

EKSEMPLER PÅ LØSNINGER

SPRINGET

Hvor findes det bedst egnede tilbud til den unge?

 • Sagsakter analyseres
 • Den unge interviewes
 • Forældre og pårørende interviewes i henhold til lovgivning
 • Anbringelsestilbud besøges og sagsakter drøftes
 • Billeddokumentation udarbejdes
 • Kontrakttilbud indhentes
 • Forslag til pædagogisk handleplan indhentes
 • Sagsbehandler præsenteres for den samlede vurdering
 • Praktisk strategi udarbejdes

den nye verden

3 måneders forløb med løbende evaluering og handleplan

 • Fokus på relation til den unge, forældre og pårørende
 • Løbende evaluering med institutionens medarbejdere
 • Afrapportering til sagsbehandler min. 1 gang månedligt
 • Fremadrettet pædagogisk handleplan indhentes
 • Fremadrettet kontraktforslag indhentes
 • Udarbejdelse af endelig rapport vedr. den unges situation
 • Endelig evaluering af forløb sammen med sagsbehandler

er der puls?

Analyse af den allerede anbragte unges udvikling.

 • Løbende proces med interviews af den unge
 • Interview af forældre og pårørende i henhold til lovgivning
 • Evaluering af aktuel pædagogisk handleplan
 • Analyse af anvendt ATA tid
 • Analyse af resultatdokumentation
 • Revurdering af kontrakt
 • Udarbejdelse af rapport vedr. den unges udvikling
 • Endelig evaluering af forløb sammen med sagsbehandler

ALLE MENNESKER ER FORSKELLIGE

Vores 3 løsninger understøttes af fleksible analyseværktøjer, som er udviklet efter den filosofi, at alle mennesker er unikke, og ikke skal forventes at passe ind i allerede udviklede kasser. Løsningerne har fokus på potentiale, ikke begrænsninger.

KONTAKT OS

Telefonnummer: 60 98 07 00
Email: sh@hvalsoeconsulting.dk

EKSEMPLER PÅ LØSNINGER

SPRINGET

Hvor findes det bedst egnede tilbud til den unge?

Indhold
 • Sagsakter analyseres
 • Den unge interviewes
 • Forældre og pårørende interviewes i henhold til lovgivning
 • Anbringelsestilbud besøges og sagsakter drøftes
 • Billeddokumentation udarbejdes
 • Kontrakttilbud indhentes
 • Forslag til pædagogisk handleplan indhentes
 • Sagsbehandler præsenteres for den samlede vurdering
 • Praktisk strategi udarbejdes

den nye verden

3 måneders forløb med løbende evaluering og handleplan

Indhold
 • Fokus på relation til den unge, forældre og pårørende
 • Løbende evaluering med institutionens medarbejdere
 • Afrapportering til sagsbehandler min. 1 gang månedligt
 • Fremadrettet pædagogisk handleplan indhentes
 • Fremadrettet kontraktforslag indhentes
 • Udarbejdelse af endelig rapport vedr. den unges situation
 • Endelig evaluering af forløb sammen med sagsbehandler

er der puls?

Analyse af den allerede anbragte unges udvikling.

Indhold
 • Løbende proces med interviews af den unge
 • Interview af forældre og pårørende i henhold til lovgivning
 • Evaluering af aktuel pædagogisk handleplan
 • Analyse af anvendt ATA tid
 • Analyse af resultatdokumentation
 • Revurdering af kontrakt
 • Udarbejdelse af rapport vedr. den unges udvikling
 • Endelig evaluering af forløb sammen med sagsbehandler

ALLE MENNESKER ER FORSKELLIGE

Vores 3 løsninger understøttes af fleksible analyseværktøjer, som er udviklet efter den filosofi, at alle mennesker er unikke, og ikke skal forventes at passe ind i allerede udviklede kasser. Løsningerne har fokus på potentiale, ikke begrænsninger.

KONTAKT OS

Telefonnummer: 60 98 07 00
Email: sh@hvalsoeconsulting.dk

DET FÅR I UD AF SAMARBEJDET:

PASSION

Kvalitetstid i øjenhøjde giver livsglade medarbejdere, der med nyt og passioneret engagement, når det umulige og gør en kæmpe forskel – og her ligger svaret på at få den negative udvikling vendt. Både for medarbejdernes og de unges skyld.

casino norway

OVERBLIK

Vi varetager kommunernes kvalitetskrav til bo- og opholdssteder i praksis, med fokus på dokumentation, kommunikation med den unge og de pårørende, analyse samt interview af potentielt egnede nye bo-og opholdssteder i kommunen.

ØKONOMI

Med afsæt i kommunens kvalitetssikring og resultat- og dokumentation-modeller, tilbydes 3 forskellige løsningsmodeller, hvor den unges trivsel følges tæt jævnfør den pædagogiske handleplan – bedre økonomi på den korte og lange bane.

DET FÅR I UD AF SAMARBEJDET:

PASSION

Kvalitetstid i øjenhøjde giver livsglade medarbejdere, der med nyt og passioneret engagement, når det umulige og gør en kæmpe forskel – og her ligger svaret på at få den negative udvikling vendt. Både for medarbejdernes og de unges skyld.

OVERBLIK

Vi varetager kommunernes kvalitetskrav til bo- og opholdssteder i praksis, med fokus på dokumentation, kommunikation med den unge og de pårørende, analyse samt interview af potentielt egnede nye bo-og opholdssteder i kommunen.

ØKONOMI

Med afsæt i kommunens kvalitetssikring og resultat- og dokumentation-modeller, tilbydes 3 forskellige løsningsmodeller, hvor den unges trivsel følges tæt jævnfør den pædagogiske handleplan – bedre økonomi på den korte og lange bane.

Klar til at gøre en forskel

Arbejdet med børn og unge der er udfordret, kræver først og fremmest evnen til at se og fornemme.

Man står med et kæmpe ansvar, der altid kræver man som kontaktperson først og fremmest har hjertet med som det aller vigtigste. Barnet/den unge har oplevet et svigt i forhold til voksne, der på den ene eller anden måde ikke har har været den rollemodel, der har givet afgørende tryghed og nye muligheder i livet.

Ingen mennesker er ens og det ved vi. Vi ved også, at den måde vi møder udfordringerne på, med de kompetencer vi har opbygget gennem årene, har vist sig at være rigtige og med det som udgangspunkt, er det med glæde og stolthed vi tilbyder vores hjælp. Vi er klar til at gøre en forskel, der hurtigere giver en holdbar, værdibaseret løsning hele vej rundt.

Klar til at gøre en forskel

Arbejdet med børn og unge der er udfordret, kræver først og fremmest evnen til at se og fornemme.

Man står med et kæmpe ansvar, der altid kræver man som kontaktperson først og fremmest har hjertet med som det aller vigtigste. Barnet/den unge har oplevet et svigt i forhold til voksne, der på den ene eller anden måde ikke har har været den rollemodel, der har givet afgørende tryghed og nye muligheder i livet.

Ingen mennesker er ens og det ved vi. Vi ved også, at den måde vi møder udfordringerne på, med de kompetencer vi har opbygget gennem årene, har vist sig at være rigtige og med det som udgangspunkt, er det med glæde og stolthed vi tilbyder vores hjælp. Vi er klar til at gøre en forskel, der hurtigere giver en holdbar, værdibaseret løsning hele vej rundt.

BRUG KONTAKTFORMULAREN


BRUG KONTAKTFORMULAREN


This way, affordable-papers.net you will have the ability to have an essay that satisfies the requirements you’ve set to your own essay.

Paper writing is one of the most popular forms of writing a university thesis or essay. For some, it’s also a very daunting task to have the ability to express their thoughts and ideas clearly in an essay. It’s not uncommon for students to spend weeks or days composing their https://payforessay.net/ master papers. If you’re like these, then you might www.masterpapers.com want to employ a master essay writing service in order to finish the tasks in essay helper lesser time, and with greater outcomes. Here essay writer are essay writer some of the most important benefits of selecting the best essay writing service in town:

It’s crucial to be aware that while you can find many facts to take into account once you are in the process of selecting the suitable expert correspondence writing services, one particular point to keep in your mind may be the fact not all of professional correspondence writing companies may offer you with whatever you demand

Correspondence types and the ideal letter illustrations readily available today that will help businesses reach to prospective customers from all over the whole world. With websites that write papers for you the technology of today, all these letter writing providers are pay for essay at present able to produce a letter for nearly every firm requirement. Here Are a Few of the Common letter examples that you Ought to Look pay for research paper for when you are in the Procedure for Pick the Best letter writing support to your own needs: